เดินหน้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ใช้ได้ถึงปีหน้า ตรวจสอบสิทธิที่ใช้ได้ ที่นี่

Exclusive ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวเศรษฐกิจบ้านเฮา

อัปเดต “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ บัตรคนจน ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อต่างๆเกี่ยวกับประเด็นเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มเปราะบาง สามารถใช้สิทธิได้ถึงปี 2566 นั้น

อัปเดต “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ บัตรคนจน ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อต่างๆเกี่ยวกับประเด็นเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มเปราะบาง สามารถใช้สิทธิได้ถึงปี 2566 ทาง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุดยอดผู้ลงทะเบียน ณ วันที่ 30 กันยายน มีจำนวน 19,381,909 รายนั้น ขอเน้นย้ำกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมยังคงสามารถใช้สิทธิ์ได้อยู่แม้บางมาตรการจะสิ้นสุดลงตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 แต่รัฐบาลยังคงเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไป

สำหรับมาตรการที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมยังได้รับสิทธิในเดือนตุลาคม ได้แก่

  • วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค – บริโภค คนละ 200 – 300 บาทต่อเดือน
  • โครงการเพิ่มกำลังซื้อ คนละ 200 บาทต่อเดือน
  • วงเงินซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับผู้ถือบัตรคนจนทั่วไป 100 บาท ต่อเดือนเป็นเวลา 3 เดือน
  • วงเงินซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับร้านค้า หาบเร่ แผงลอย 100 บาทต่อเดือนเป็นเวลา 3 เดือน
  • มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรี

ส่วนกรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ในวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน เว้นแต่กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าเองทั้งหมด

ค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน กรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกินต้องชำระเอง เว้นแต่กรณีใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาเองทั้งหมด

ซึ่งรัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรีได้ขยายระยะเวลาไปถึง 7 เดือน คือตั้งแต่ตุลาคม 2565 – เมษายน 2566

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ หรือโทร. 02 618 2323

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี , ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

แหล่งข่าว https://www.bangkokbiznews.com/business/economic/1031135