“มทร.อีสาน” ให้ทุน “ฮีโร่บาส อรรถชัย” ช่วยเด็กถูกไฟดูด เรียนฟรีจนจบปริญญาเอก

Exclusive ข่าวสารบ้านเฮา เมืองขอนแก่น เมืองอุดรธานี

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ส่งเสริมคนดี ให้ฮีโร่บาส ผู้ทำความดีช่วยชีวิตคนถูกไฟดูดจากเหตุน้ำท่วมอุดรธานี มอบทุนเรียนฟรีตั้งแต่ปริญญาตรีจนจบปริญญาเอก ด้านเจ้าตัวเผยรู้สึกตื้นตันใจที่ได้รับโอกาสดีๆ รับจะตั้งใจเรียนและสนใจทำงานอีกด้วย

วันนี้ (8 ต.ค.) ที่ห้องประชุมไพศาลห์ลีละเมียร ชั้น 2 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมันขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (มทร.อีสาน) รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานมอบทุนการศึกษาและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่นายอรรถชัย อาจอุดม นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ที่ทำความดีช่วยชีวิตคนถูกไฟฟ้าดูดจากเหตุการณ์น้ำท่วมจังหวัดอุดรธานี แม้ตัวเองจะถูกไฟดูดไปด้วย โดยมีอาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น, อาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น, ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี แขกผู้มีเกียรติ นักศึกษาและสื่อมวลชนร่วมงาน

 

รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวว่า มทร.อีสานได้มอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร มูลค่ารวม 614,100 บาทให้แก่นายอรรถชัยได้เรียนต่อที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (3 ปีเทียบโอน) ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 2 ปี)

ระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 3 ปี) พร้อมดูแลค่าใช้จ่ายส่วนตัวตลอดหลักสูตร และเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยฯ พร้อมบรรจุเป็นบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

ถ้านายอรรถชัยมีแนวทางที่จะศึกษาต่อปริญญาตรี หลักสูตรเชื่อมโยงต่อ ปวส.ที่น้องเขาเรียนอยู่ เป็นสาขาที่ตรงกับคอมพิวเตอร์ มทร.อีสาน มีสาขาวิศวะคอมพิวเตอร์ มีปริญญาโท และปริญญาเอกที่สอดรับ หากสนใจก็วางแผน การใช้งบประมาณที่เป็นทุนการศึกษา จนสามารถเรียนจนถึงปริญญาเอก

ทาง มทร.อีสาน ต้องการบุคลากรแบบนี้ เมื่อน้องจบปริญญาเอกแล้ว สามารถเข้าทำงานเป็นบุคลากร หรืออาจารย์สอนที่ มทร.อีสาน ในสาขาวิชาที่เรียนได้ นั่นหมายความว่าเราจะสร้างเบ้าหลอมให้กับสังคมและเยาวชนต่อไป ถ้าเขาสนใจที่จะทำกิจกรรมคู่กับสังคมไปด้วย และเป็นผู้นำนักศึกษาก็มองว่าเป็นผู้นำนักศึกษาที่เขาสามารถถ่ายทอดความรู้ลงไปสู่นักศึกษาได้อย่างดีและครบถ้วนสมบูรณ์ ทำให้เกิดแรงจูงใจแก่เยาวชนคนไทยที่สนใจจะมาเรียน มทร.อีสานได้

 

ด้านนายอรรถชัย อาจอุดม นักศึกษาระดับ (ปวส.) หรือฮีโร่บาส กล่าวว่า ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ที่มอบทุนการศึกษาและมอบโล่ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง รู้สึกตื้นตันใจ และดีใจมากไม่คิดว่าตัวเองจะได้รับโอกาสนี้ สิ่งที่อยากมาเรียนที่ มทร.อีสานนั้น คือชื่อเสียง และความสะดวกอยู่ใกล้บ้านด้วย หากเราเรียนจบก็สามารถเป็นอาจารย์สอนที่นี่ได้ด้วย ซึ่งไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสดีเช่นนี้

ดังนั้น ต้องทำให้เต็มที่ พร้อมทั้งตั้งใจเล่าเรียน ส่วนคุณยายที่ได้รู้เรื่องท่านรู้สึกดีใจมาก ที่ มทร.อีสานให้ทุนการศึกษาจนจบปริญญาเอก และรู้สึกตื้นตันใจที่ได้อยู่ใกล้บ้าน ต้องขอขอบพระคุณทางผู้บริหาร มทร.อีสานวิทยาเขตขอนแก่น ที่ได้ให้โอกาสนี้

แหล่งข่าว https://m.mgronline.com/local/detail/9650000096719